Zarząd:
1. Jolanta Dolecka - Prezes
2. Wiesław Winiecki - Wiceprezes
3. Jerzy Konopa - Wiceprezes
4. Bożena Gronek - Sekretarz
5. Janina Gałęcka - Skarbnik
6. Grażyna Zyskowska - Członek
7. Jacek Knittel - Członek
8. Danuta Melnicka - Członek
9. Anatol Noskowicz - Członek
10. Stanisław Jeszka - Członek
11. Elżbieta Barbara Nagórka - Członek

Komisja Rewizyjna:
1. Andrzej Andrzejuk - Przewodniczący
2. Krystyna Szacka - Sekretarz (Wydz. WEiTI)
3. Jacek Trojanowski - Członek (Wydz. WEiTI)